مجازات پرومته

مجازات پرومته

و پیدایش دوبارهء زن و مرد

 

 

چون پرومته آتش را در اختیار انسان گذاشت، زئوس از او انتقام گرفت و او را در صخره ای در کوه قفقاز  به زنجیر کشید و عقابی را واداشت که جگرش را هر روز نوک بزند. او چون جزو جاودانان بود نمی مرد. شب ها جگرش دوباره می رویید و با طلوع سپیده شکنجه اش از نو آغاز می شد و هر روز ادامه داشت.

در اسطوره ای دیگر آمده که زئوس سیل نازل کرد تا همهء انسان ها را غرق کند. دوکالیون، پسر پرومته و همسرش پیرا (دختر پاندورا و اپی مته) یک کشتی ساختند و از توفان نجات یافتند و سرانجام به کوه پارناس رسیدند. آن دو در پرستشگاه دلفی نیایش کردند و فرمان یافتند که هر یک در طول راه از بالای شانه های خود سنگ پرتاب کنند. سنگ هایی که دوکالیون پرتاب کرد به مردها و سنگ هایی که پیرا پرتاب کرد به زنان تبدیل شدند. بدین گونه نژاد آدمی از سنگ پدید آمد.

/ 0 نظر / 60 بازدید